Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • Môn: Tự nhiên và xã hộiBài: Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)Tự nhiên và xã hộiKiểm tra bài cũ+ Em hãy kể lại những gì em quan sát được cuộc sống ở nông thôn?+ Giờ trước các em học bài gì ? Hoạt động 1:Quan sát tranh + Bức tranh vẽ những gì? + Đây ...
  • Ki?m tra bi cucá nhân 1. Hy k? cc thnh vin trong gia dình em? 2. Hy nu cc ho?t d?ng ? l?p ? Tự nhiên và xã hộiThứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012 Cây rau Hãy kể tên các loại rau mà nhóm em mang đến lớp? Trong đó bộ phận nào ăn được ? Rau ăn ...
Tài nguyên