Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • 1Chuyên đềNGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNGHương Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 20122A. TÌM HIỂU VỀ NCKHSPUDI. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì ?- Là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm ...
  • quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cựcHuong Son, tháng 10/2012PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN I.THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC TRỪNG PHẠT THÂN THỂTRẺ EM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY1.Thế nào là trừng phạt thân thể trẻ em? ...
Tài nguyên