Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • TUẦN 11Mĩ thuậtVẼ TRANG TRÍVẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀUKhởi động: Gv cho bạn văn nghệ cất hát một bài hát - Hôm nay các em có đem đầy đủ đồ dùng học vẽ không?- Quan sát hai đường diềm và cho biết đường diềm nào đẹp hơn vì sao?Hình ...
Tài nguyên