Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • WELLCOME TO OUR CLASS1: Making paper planes2: Making a puppet3: Drawing a picture4: Painting masks5: Making paper boatsA: Vẽ một bức tranhB: Tô mặt nạC: Làm thuyền giấyD: Làm con rốiE: Làm máy bay giấy* Warm up Checking .UNIT 10: ...
  • WELLCOME TO OUR CLASS1: Making paper planes2: Making a puppet3: Drawing a picture4: Painting masks5: Making paper boatsA: Vẽ một bức tranhB: Tô mặt nạC: Làm thuyền giấyD: Làm con rốiE: Làm máy bay giấy* Warm up Checking .UNIT 10: ...
  • Son Chau Primary schoolwelcome to class 4BSchool year: 2011- 2012designed by: Dao thi thu hang Monday December 19th 2011EnglishUnit 3: Things We can do Lesson 1: A1+ 2 +3Period 5I. Vocabulary - An ice cream : cỏi kem- An apple: quả ...
Tài nguyên