Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017Môn Tin học - Lớp 4(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ……….. Trường Tiểu học: ...
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017Môn Tin học - Lớp 5 (Q2)(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ……….. Trường Tiểu học: ...
  • Họ và tên ......................................Lớp 5.............................................Trường Tiểu học……………....... BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ IMÔN TIN HỌC LỚP 5 - NĂM HỌC 2016-2017 (Thời gian 40 ...
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017MÔN: Tin học - Lớp 3(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:………………………....…………………. Lớp: ……… Trường Tiểu học: ...
  • TIN – TIỂU HỌC QUA NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMKHÁM PHÁ MÁY TÍNH1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là… . Central Processing Unit . Central Pro United . Central Print United . Central Pro Unit 2. CPU làm những công việc chủ yếu nào? . ...
  • Đề thi tin học trẻ - HUYỆN HƯƠNG SƠN NĂM 2011Khối tiểu họcĐề thực hành(Thời gian làm bài: 90 phút)Cách trình bày và lưu trữ các tệp bài làm như sau:- Bài 1: Hình vẽ được lưu trữ với phần đầu của tên tệp là BAI1, phần mở rộng được mặc định theo phần ...
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017TIẾNG VIỆT - LỚP 1 Họ và tên: ...................................................Lớp:....... Trường Tiểu học: ...
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017MÔN TOÁN - LỚP 1(Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên: ...................................................Lớp:.......Trường Tiểu học: .......................................................ĐiểmLời ...
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017TIẾNG VIỆT - LỚP 1 Họ và tên: .........................................................................Lớp:.............................. Trường Tiểu học: ...
  • Bài thi số 1Bài thi số 2 (13 hình tam giác)BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1: 20 : 4 × 9 = Câu 2: 30 : 5 –  = 2Câu 3: 27 : 3 –  = 5Câu 4: 16 : 4 × 7 = Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó ...
Tài nguyên