Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • Bài thi số 1Bài thi số 2 (13 hình tam giác)BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1: 20 : 4 × 9 = Câu 2: 30 : 5 –  = 2Câu 3: 27 : 3 –  = 5Câu 4: 16 : 4 × 7 = Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó ...
  • VIOLYMPIC VÒNG 17 –lop 21/ 40 bạn xếp hàng đồng diễn thể dục, các bạn xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có số bạn bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy bạn?2/ Có một số kg gạo đem đựng vào các túi nhỏ, nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được 8tui1 và còn thừa 2kg. Hỏi ...
  • SƯU TẦM ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 2VÒNG 16BÀI LÀM 1: CHỌN CÁC Ô BẰNG NHAUBÀI LÀM 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬTCÂU 1CÂU 2CÂU 3 CÂU 4CÂU 5CÂU 6CÂU 7CÂU 8 CÂU 9CÂU 10CÂU 11CÂU 12CÂU 13BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Hãy ...
Tài nguyên