Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017MÔN: Tiếng Việt - Lớp 3 – Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút) Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ……… Trường Tiểu học: ...
  • Bài thI KHảO SáT HọC SINH GIỏI lớp 3NĂM HọC: 2011 -2012Môn: Tiếng Việt Lần: 5Thời gian: 40 phútHọ và tên: ……………………….Lớp:………………………………Bài làmCâu 1( 3đ): Chỉ ra các sự vật được nhân hoá, so sánh trong các câu thơ sau:Chiều đi học về ...
  • Bài thI KHảO SáT HọC SINH GIỏINĂM HọC: 2011 -2012Môn: Tiếng Việt Lần: 4Thời gian: 40 phútHọ và tên: ……………………….Lớp:………………………………Đề raCâu 1 ( 1 điểm) :Trong những câu sau,từ nào viết sai chính tả? Em hãy sửa lại cho đúng - Suối ...
  • Phòng GD-ĐT hương sơn Đề khảo sát học sinh giỏi năm học 2010- 2011- Lớp 3Trường TH sơn châu Môn: Tiếng Việt Thời gian làm bài : 60 phútCâu ...
Tài nguyên