Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
 • BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Môn Toán - Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: .................................................................... Lớp: 4...Trường Tiểu học ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016- 2017MÔN TOÁN - LỚP 4(Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên: ...................................................Lớp:........Trường Tiểu học: ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU BỘ CÂU HỎI GIAO LƯU ‘Tuổi thơ khám phá”- KHỐI 4Năm học 2016-2017Khoanh tròn trước ý trả lời đúng nhất:Câu 1: Hãy cho biết bài hát “ Quốc ca Việt Nam” do nhạc sỹ nào sáng tác?Nam Cao ...
 • PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINHTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU MÔN: TIẾNG VIỆT - ĐỊA LÍ - Lớp: 5 (Thời gian: 20 ...
 • ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013Môn : TOÁN – Lớp 4(Thời gian làm bài : 60 phút)Bài 1.Tính giá trị của các biểu thức sau:a) : 3 + 5 x = b) - ( - )=Bài 2.Tìm X:a) + X = - ...
 • PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠNĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 4 XẾP VĂN HÓA LOẠI GIỎINĂM HỌC: 2011-2012Môn: Toán(Thời gian làm bài: 60 phút)Câu 1: Tìm X:(X - ) x = - + = Câu 2: a. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của phép tính sau có tận ...
 • ĐỀ THI VIOLYMPIC -VÒNG 17 Bài thi số 1 Chọn các giá trị tăng dần: 1km8cm50cm1dm8cm18dm88cm38km85cm5dm68cm52km90cm1 dm15cm15cm22dm90cm70cm8km68cm1km10dm43cm2dm11cm1dm10cm5km15cm78cmBài thi số ...
 • DẠNG BÀI THI VÒNG 16 –LỚP 4 NĂM HỌC: 2010-2011BÀI THI SỐ 1 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! của 150 là Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tổng của ...
 • ĐỀ THI VÒNG 15 - LỚP 4Bài thi số 1:Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Giá tiền một quyển sách là 4000 đồng. Nếu giảm giá bán thì mua quyển sách đó phải trả bao nhiêu tiền? 3000 đồng800 đồng3200 đồng3600 đồngCâu 2:Chọn đáp án đúng: Mỗi xe ...
 • ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 4- LẦN 1 NĂM HỌC: 2011-2012MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 60 phút) Câu 1: Tính giá trị biểu thức: a. 28305: 5 - 3114 + 6321 x 52 b. 77180 : 85 +(1504 – 48 x 12) Câu 2: Tính nhanh: ...
 • ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 4- NĂM HỌC 2010-2011Môn :ToánThời gian: 60 Phút(không kể thời gian giao đề)Bài1: Tìm số tự nhiên x biết : a) b) (x -21 x 3) : 9 = 45 Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí.a) A= ...
 • Đề thi chọn HS giỏi lần 4Môn : Toán- Thời gian : 60 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tìm y:a) 5,4 - y + 2,7 = 1,05 Bài 2: Cho biểu thức A = Tìm giá trị số tự nhiên của a để biểu thức A có giá trị ...
Tài nguyên