Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
  • BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2016-2017MÔN: Tiếng Việt - Lớp 5 - Bài kiểm tra đọc(Thời gian làm bài: 35 phút- không kể đọc thành tiếng) Họ và tên học sinh:…………………………………………. .............Lớp: ……… Trường Tiểu học: ...
  • PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠNĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 5 XẾP VĂN HÓA LOẠI GIỎINĂM HỌC: 2011-2012Môn: Tiếng việt(Thời gian làm bài: 60 phút)Câu 1: Tìm hai thành ngữ nói về cảnh sắc thiên nhiên. Đặt 1 đến 2 câu hoặc viết một đoạn văn ngắn trong đó có dùng ...
  • Bài Luyện HọC SINH GIỏI Lớp 5NĂM HọC: 2011 -2012 Môn: Tiếng Việt Lần: 5 Thời gian: 60 phútHọ và tên: ……………………….Lớp:………………………………Câu 1 (1,5 điểm) Hãy xếp các từ dưới đây thành từng nhóm đồng ...
  • ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5- LẦN 1NĂM HỌC: 2011-2012MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian làm bài: 60 phút)Câu 1: Chia các từ phức sau đây thành hai nhóm từ ghép và từ láy: - vui vẻ, vui chơi, vui vầy, vui mắt, vui vui, vui mừng, vui nhộn, vui tươi ...
  • Bài Luyện HọC SINH GIỏI Lớp 5NĂM HọC: 2011 -2012 Môn: Tiếng Việt Lần: 4 Thời gian: 60 phútHọ và tên: ……………………….Lớp:………………………………Câu 1(1đ): Chia các từ ghép sau thành 2 nhóm và gọi tên mỗi nhóm : ...
  • Đề khảo sát hsg lớp 5 (lần 4)Môn: tiếng việt- Thời gian làm bài: 60 phút=====================ĐỀ THI LUYỆN THI HSG - LẦN 1 LỚP 5 - Môn :TIẾNG VIỆT Thời gian: 60 phút(Không kể thời gian chép đề)Năm học: 2011-2012Câu 1: Cho các kết hợp hai tiếng ...
  • Phòng GD-ĐT hương sơn Đề thi học sinh giỏi năm học 2010- 2011 ( cấp trường)Trường TH sơn châu Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 Thời gian làm bài : 60 ...
Tài nguyên