Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 294
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU BỘ CÂU HỎI GIAO LƯU ‘Tuổi thơ khám phá”- KHỐI 5Năm học 2016-2017Khoanh tròn trước ý trả lời đúng nhất:Câu 1. Từ chín trong câu nào có nghĩa: "Sự suy nghĩ ở mức đầy đủ để có được hiệu quả".Các ...
 • BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017Môn Toán- Lớp 5 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: ...................................................................... Lớp:.... Trường Tiểu học ...
 • ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5Bài 1. Bạn Lan viết dãy số:2; 1; 1; 2 ; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; … Hỏi số thứ 2012 là số 1 hay số 2?Đáp số: ................................................................................ Bài 2. Cho ...
 • GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU(KHỐI 5- NGÀY 15-11-3013)ĐỀ THI CÁ NHÂN Thời gian làm bài: 30 phút(Từ câu 1 dến câu 15 chỉ ghi đáp số. Câu thứ 16 trình bày chi tiết lời giải)BÀI SỐ 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng ...
 • BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN TOÁN - LỚP 5 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên: ...................................................Lớp:....... Trường Tiểu học: ...
 • PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠNĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 5 XẾP VĂN HÓA LOẠI GIỎINĂM HỌC: 2011-2012Môn: Toán(Thời gian làm bài: 60 phút)Câu 1: Tìm X:11 x (X - 9) = 4x X + 41(137,5 – 2,5 x 13 – X) x 6,4 = 100 : 0,25Câu 2: So sánh hai phân số và bằng cách ...
 • Vòng 17 - Violympic Toán lớp 5 BÀI 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT200 100BÀI 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,)trong bàn phím để đánh dấu phẩy ...
 • Vòng 17- lớp 5 – (2010-2011)BÀI THI SỐ 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần:27 : 1,80,560,020,4 + 0,281,8 + 1,60,453,5 x 20,040,720,4660% của 1525% của 1016% của 6015% của 800,6 x 0,90,8 x20,05 x 78,7 : 150,836- ...
 • BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ...
 • CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC - LỚP 5BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5Trả lời:Phân số đó là: 30/75***********BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng ...
 • ĐỀ THI VIOLYMPICLỚP 5 - Vòng 16BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )1,580,3 : 0,42,6375 % của 160,2 : 0,52 : 2,53,50,661,32,42,60,011,370,783,120,691,82,42412,5 : 10……….< …….< ……< ……< ………< ………..< ……….< ...
 • ĐỀ THI VIOLYMPIC – Năm học: 2009-2010LỚP 5 - Vòng 15BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :200,575,58 x 109,724 : 0,012,008 : 0,1 20,086,05 x 1077,04 : 0,1200,8 x 0,120,05 x 10200,8 75,58, : 0,120,08 x 1075,09 : 0,17,704 : 0,01 75,09 ...
Tài nguyên