Học sinh Trường Tiểu học Sơn Châu tại buổi giới thiệu sách tháng 10