MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỀU HỌC SƠN CHÂU