Thầy giáo Nguyễn Thế Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2019- 2020