TRƯỜNG TIỀU HỌC SƠN CHÂU - HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI VỚI CHỦ ĐIỂM: TRI ÂN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO