TRƯỜNG TIỀU HỌC SƠN CHÂU - HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI - ỦNG HỘ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH NGHỆ AN