Trường Tiểu học Sơn Châu tổ chức giới thiệu sách tháng 10 vào sáng thứ 2