TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CHÂU TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG NGOẠI KHÓA THEO CHỦ ĐIỂM “VUI TRUNG THU”